Preventie in het arbeidsmilieu : Wedstrijd 'Gezondheid en Onderneming' 2010

De Belgische afdeling van de Europese Club voor de gezondheid organiseert een wedstrijd om vernieuwende studies en implementaties te belonen op het gebied van preventie in het arbeidsmilieu.

Deze wedstrijd moet aanzetten tot nadenken over preventie-initiatieven van arbeidsrisico's en de middelen om ze kenbaar te maken. Meer bepaald gaat het over educatieve acties om een nieuwe houding of een nieuw gedrag te doen ontstaan die bijdragen tot het lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van de werknemer en tot verbetering van het werkmilieu.

Indien u meer inlichtingen wenst te bekomen, raadpleeg het wedstrijdreglement en het deelnemingsformulier of contacteer de heer Frank Dehasque op tel.: 02 233 42 28 of via e-mail: frank.dehasque@werk.belgie.be

De deelnemingsdossiers moeten worden ingediend voor 30 september 2010 !

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be