Persbericht: Sperperiode: Sabine Laruelle verheugt zich over de beschikking uitgesproken door het Europees Hof van Justitie

Sabine Laruelle, federaal minister van KMO’s en Zelfstandigen, neemt tevreden nota van de beschikking van het Europees Hof van Justitie van 30 juni betreffende de conformiteit van de sperperiode met het Europees recht.

“Omdat zij tot doel heeft de concurrentie tussen de grote ketens en de zelfstandige handelaars te beschermen, moet deze wachtperiode worden behouden! Ik heb me al verschillende malen toegelegd op de verdediging van de reden ervan en vandaag ben ik tevreden met de beschikking van het Hof. Bovendien was het behoud van deze sperperiode een vurige wens van de zelfstandigenorganisaties.” aldus de minister.

Ter herinnering, vroeger bedroeg de sperperiode 6 weken (vanaf 15 mei). Met de nieuwe wetgeving start de sperperiode voor de zomersolden op 6 juni. Deze sperperiode is van toepassing op de kleding-, schoenen- en lederwarensector. Tijdens de sperperiode zijn aankondigingen van prijsverlagingen die tijdens deze periode in werking treden verboden.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be