Ondernemingsraden: drempel 2011

Het Belgisch Staatsblad, publiceert op woensdag 31 augustus 2011, de wet van 28 juli 2011 tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling of de vernieuwing van de ondernemingsraden.

De volgende sociale verkiezingen zullen plaatshebben gedurende een periode die aanvangt op 7 mei 2012 en eindigt op 20 mei 2012.

In dat kader werden op 28 juli 2011 drie wetten getekend door de koning.  

De eerste van deze drie, meer bepaald de wet van 28 juli 2011 tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2012, werd op 31 augustus 2011 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt op die dag in werking.

Deze wet geeft een wettelijke basis aan de drempel van 100 werknemers voor de oprichting of vernieuwing van een ondernemingsraad.  Deze wet handhaaft ook de regel dat ondernemingen die gewoonlijk 50 werknemers in dienst hebben en die bij vorige sociale verkiezingen een ondernemingsraad hadden of hadden moeten instellen omdat zij toen 100 werknemers of meer telden, hun ondernemingsraad moeten vernieuwen.

De twee overige wetten in dit kader – deze betreffende de sociale verkiezingsprocedure en deze betreffende de gerechtelijke beroepen in het kader van de sociale verkiezingen – werden eveneens op 28 juli 2011 getekend en zullen eerstdaags in het Belgisch Staatsblad verschijnen.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be