Nieuwe prodedure - Vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen

Vanaf 1 januari 2019 wordt de wetgeving waarbij de zelfstandigen een vrijstelling van sociale bijdragen kunnen aanvragen hervormd. De aanvragen zullen behandeld worden door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en niet langer door de Commissie bij de FOD Sociale Zekerheid.

Om de overgang vlot te laten verlopen, kunnen de socialeverzekeringsfondsen geen nieuwe aanvragen tot vrijstelling kunnen indienen van 1 oktober 2018 tot 31 december 2018. De aanvraagtermijn die met deze periode samenvalt, zal met 3 maanden verlengd worden zodat de zelfstandige door de opschorting van de termijn geen nadeel ondervindt.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be