NFTE - Hoe jongeren zin doen krijgen in ondernemen

Geïnspireerd door de ervaring van Steve Mariotti in de VS heeft een groep ondernemers het NFTE-concept (Network for Teaching Entrepreneurship) in België ingevoerd en aangepast. Met als missie de ondernemingszin van jongeren "in moeilijkheden" te stimuleren.

NFTE (spreek uit als nifty) richt zich tot jongeren tussen 16 en 30 jaar die moeilijkheden ondervinden om zich professioneel en sociaal te integreren en dus een plaats op de arbeidsmarkt te vinden.
Het concept steunt op een programma van interactieve lessen die de jongeren met ervaring en positieve stages de kans geeft te leren en de daad bij het woord te voegen. Tijdens de opleiding ligt het accent op de creativiteit. De belangrijkste doelstelling is ondernemen in brede zin aan te moedigen.
Elke cursus wordt door twee lesgevers gegeven wat individuele coaching toelaat voor algemene zaken zoals boekhouding, informatica en andere maar ook tijd vrij komt voor het ontwikkelen van de juiste ondernemersvaardigheden en praktische oefeningen in het atelier. Door deze formule voelen jongeren zich beter, herwinnen ze het vertrouwen in zichzelf doordat ze een overzicht van hun eigen mogelijkheden en hun eigen professionele ambities beter leren onderkennen.
In fine wil het NFTE-programma vooral de financiële onafhankelijkheid van de deelnemende jongeren vergroten en hun capaciteit om voor een beroepscarrière te kiezen. Wanneer de financiële onafhankelijkheid verworven is, kunnen de leerlingen zich veel gemakkelijker sociaal integreren.
In België hebben meer dan 500 jongeren de NFTE-vorming al gevolgd. Wereldwijd zijn er dat al meer dan 70.000.

Meer over NFTE Belgium: www.nfe.be

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be