Muziekgebruikers in het openbaar: niek platform voor het beheer van auteurs- en naburige rechten

De ministerraad van 29 maart 2019 keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een uniek platform creëren voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten door gebruikers van muziek in het openbaar.

De ministerraad van 29 maart 2019 keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een uniek platform creëren voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten door gebruikers van muziek in het openbaar.
Het ontwerp creëert een uniek platform, zodat mensen die muziek gebruiken in het openbaar maar één aangifte en factuur moeten indienen en betalen. Dit platform zal beheerd worden door de beheersvennootschappen voor auteursrechten en van naburige rechten. De ontwerp stemmen de praktijken van de beheersvennootschappen beter op elkaar af, om het uniek platform werkbaar te maken.

Het ontwerp creëert een uniek platform, zodat mensen die muziek gebruiken in het openbaar maar één aangifte en factuur moeten indienen en betalen. Dit platform zal beheerd worden door de beheersvennootschappen voor auteursrechten en van naburige rechten. De ontwerp stemmen de praktijken van de beheersvennootschappen beter op elkaar af, om het uniek platform werkbaar te maken.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be