Moeilijkheden in land- en tuinbouwsector door Russisch invoerverbod: Verlenging van de betalingsfaciliteiten

Om de zelfstandigen in de land- en tuinbouwsector, die het moeilijk hebben door de gevolgen van het Russisch invoerverbod, te helpen, heeft de federale regering beslist om de betalingsfaciliteiten, die eind 2014 zijn toegekend, te verlengen.

De maatregel geldt enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in maxistatuut met een land-of tuinbouwbedrijf. Zij kunnen op hun verzoek de betaling van hun voorlopige kwartaalbijdragen in het sociaal statuut der zelfstandigen met een jaar uitstellen voor het 3de en 4de kwartaal 2015 en het 1ste en 2de kwartaal 2016, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op uitkeringen.

Dat betekent dat de bijdragen van het 3de kwartaal 2015 moeten betaald zijn vóór 30 september 2016, de bijdragen van het 4de kwartaal 2015 vóór 15 december 2016, de bijdragen van het 1ste kwartaal 2016 vóór 31 maart 2017 en de bijdragen van het 2de kwartaal 2016 vóór 30 juni 2017.

De betrokken zelfstandigen moeten alleszins vóór 15 september 2015 een schriftelijke aanvraag hebben ingediend bij hun socialeverzekeringsfonds. Die aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:
-       naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
-       naam en zetel van het bedrijf;
-       ondernemingsnummer.

Opgelet! Als de betrokken bijdragen niet volledig betaald zijn binnen de voorziene termijn, zijn de verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be