Moederschapshulp aan vrouwelijke zelfstandigen - Voorwaarden voor de toekenning van uitkeringen

De ministerraad van 21/02/2014 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toekenning van moederschapshulp voorziet wanneer de moeder recht heeft op moederschapsrust in het stelsel van de zelfstandigen. 

Het ontwerp zet de Europese richtlijn 2010/41/EU rond de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen om in Belgisch recht. Het versoepelt de huidige voorwaarden om recht te hebben op moederschapshulp. 

De voorwaarde van de twee verplichte trimesters onderworpenheid en de verplichte betaalde bijdragen vervalt en wordt vervangen door de voorwaarde om het recht op moederschapsrust te openen. De voorwaarde van de verplichte hervatting van de zelfstandige activiteit wordt vervangen door de voorwaarde om een beroepsactiviteit in hoofdberoep uit te oefenen in om het even welk stelsel. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be