Meubelzaken en keukenverkopers - Daling van het aantal inbreuken op cashbetalingen

Eind 2014 heeft de Economische Inspectie een algemeen onderzoek gedaan bij meubelzaken en keukenverkopers om de transparantie van de gehanteerde prijzen na te gaan en de stromen van cash geld te controleren.

De inbreuken op het verbod op cashbetalingen boven de 3.000 EUR zijn gedaald, maar er werden wel meer inbreuken vastgesteld over de prijsaanduiding en oneerlijke handelspraktijken.

Resultaten onderzoek
-       Bij de controles in 2014 lag de focus op verkooppunten van meubilair, salons, beddengoed en (ook voor de eerste keer) uitgeruste keukens uit een hogere prijsklasse.
-       Van de 76 gecontroleerde bedrijven bleken er 21 in overtreding (28%).
-       16% van de ondernemingen accepteerden cashbedragen van meer dan 3000 EUR t.o.v. 21% in 2013.
-       14% van de ondernemingen overtraden de wetgeving over de prijsaanduiding t.o.v. 12% in 2013. In de meeste gevallen heeft de onderneming zich in regel gesteld als gevolg van dit onderzoek.
-       9% van de ondernemingen overtraden de wetgeving oneerlijke handelspraktijken t.o.v. 7% in 2013.

De daling van het aantal inbreuken tegen te hoge cashbetalingen is opvallend temeer daar de drempel waaronder cashbetalingen toegestaan worden is verlaagd van 5.000 EUR naar 3000 EUR.

Voor prijsaanduiding en oneerlijke handelspraktijken zien we een lichte procentuele stijging van het aantal inbreuken ten opzichte van 2013. Dit is het gevolg van de gewoonte in de sector om systematisch te onderhandelen over de geafficheerde prijs wat op zijn beurt kan aanleiding geven tot misleidende of oneerlijke handelspraktijken.
Bij niet-naleving van de regelgeving over de maximale cashbetalingen kan er zowel aan de verkoper als de koper een strafrechtelijke boete tussen de 250 en 225.000 EUR  worden opgelegd. Deze geldboete mag niet meer bedragen dan 10% van de ten onrechte in contanten ontvangen/betaalde sommen.

Misleidende en oneerlijke handelspraktijken en overtredingen tegen de wetgeving op de prijsaanduiding kunnen boetes opleveren tot 60.000 EUR.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be