Met de medewerking van het SDZ: de 12e editie van de Dag van de Ambachten vindt plaats op 18 november 2018

Op zondag 18 november zetten talrijke erkende Belgische ambachtslieden gratis de deuren van hun atelier open voor de 12e Dag van de Ambachten. Overal in het land kan het grote publiek kennismaken met hun knowhow en passie en met steeds meer gevarieerde, originele en zelfs ongeziene activiteiten.

Op zondag 18 november zetten talrijke erkende Belgische ambachtslieden gratis de deuren van hun atelier open voor de 12e Dag van de 
Ambachten. Overal in het land kan het grote publiek kennismaken met hun knowhow en passie en met steeds meer gevarieerde, originele en 
zelfs ongeziene activiteiten.
Met de sinds 2006 georganiseerde Dag van de Ambachten wil de FOD Economie, met de steun van de minister van Middenstand, Zelfstandigen en 
KMO's en met de medewerking van het SDZ, de knowhow en het talent van duizenden ambachtslui die in België actief zijn onder de aandacht 
brengen. De editie van dit jaar zal voor het eerst enkel de ambachtslieden die een wettelijke erkenning hebben gekregen van de Commissie 
Ambachtslieden van de FOD Economie, in de schijnwerpers plaatsen. Deze erkenning bekrachtigt het authentieke karakter van de activiteit, 
het manuele aspect en de knowhow van de ambachtsman/-vrouw. Bijna 1100 Belgische ambachtslieden bezitten deze erkenning, die gepaard gaat 
met het logo “Erkend Ambacht”.
Ook dit jaar weer kan het grote publiek de ateliers van talrijke erkende ambachtslieden gratis bezoeken en meer dan 50 verschillende 
activiteiten ontdekken.
“De "traditionele" ambachten - aardewerk, hout-, steen-, ijzerbewerking, keramiek, ... - zijn natuurlijk vertegenwoordigd. Het evenement is 
dus bij elke editie vernieuwend, zowel qua diversiteit als originaliteit van de voorgestelde activiteiten”, aldus Chantal De Pauw, 
woordvoerster van de FOD Economie.
Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s: “De knowhow van onze ambachtslieden en de kwaliteit van hun producten en 
diensten opwaarderen, het publiek de kans geven hen te ontdekken en ook potentiële ambachtslieden inspireren: dat is het doel van de Dag 
van de Ambachten dat ik met veel enthousiasme ondersteun. Voor de eerste keer zal de editie erkende ambachtslieden in de schijnwerpers 
plaatsen, waardoor ze hun knowhow en hun kwaliteiten naar waarde kunnen schatten!”
Alle informatie en de lijst met deelnemende ambachtslui vindt u op: www.dagvandeambachten.be

Met de sinds 2006 georganiseerde Dag van de Ambachten wil de FOD Economie, met de steun van de minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's en met de medewerking van het SDZ, de knowhow en het talent van duizenden ambachtslui die in België actief zijn onder de aandacht brengen. De editie van dit jaar zal voor het eerst enkel de ambachtslieden die een wettelijke erkenning hebben gekregen van de Commissie 
Ambachtslieden van de FOD Economie, in de schijnwerpers plaatsen. Deze erkenning bekrachtigt het authentieke karakter van de activiteit, het manuele aspect en de knowhow van de ambachtsman/-vrouw. Bijna 1100 Belgische ambachtslieden bezitten deze erkenning, die gepaard gaat met het logo “Erkend Ambacht”.

Ook dit jaar weer kan het grote publiek de ateliers van talrijke erkende ambachtslieden gratis bezoeken en meer dan 50 verschillende activiteiten ontdekken.
“De "traditionele" ambachten - aardewerk, hout-, steen-, ijzerbewerking, keramiek, ... - zijn natuurlijk vertegenwoordigd. Het evenement is dus bij elke editie vernieuwend, zowel qua diversiteit als originaliteit van de voorgestelde activiteiten”, aldus Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s: “De knowhow van onze ambachtslieden en de kwaliteit van hun producten en diensten opwaarderen, het publiek de kans geven hen te ontdekken en ook potentiële ambachtslieden inspireren: dat is het doel van de Dag van de Ambachten dat ik met veel enthousiasme ondersteun. Voor de eerste keer zal de editie erkende ambachtslieden in de schijnwerpers plaatsen, waardoor ze hun knowhow en hun kwaliteiten naar waarde kunnen schatten!”

Alle informatie en de lijst met deelnemende ambachtslui vindt u op: www.dagvandeambachten.be

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be