Medische aanbod en aanbod van de tandheelkunde: Planning gekeurd!

De ministerraad van 18 mei 2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de planning van het medische aanbod voor 2018 wijzigt, en twee ontwerpen die de quota voor artsen voor 2024 en voor tandartsen voor 2023 vastleggen.

De ministerraad van 18 mei 2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de planning van het medische aanbod 
voor 2018 wijzigt, en twee ontwerpen die de quota voor artsen voor 2024 en voor tandartsen voor 2023 vastleggen.
Voor elk jaar het wordt maximaal aantal geattesteerde kandidaten dat toegang heeft tot één van de beroepstitels 
voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde in een koninklijk besluit vastgesteld. Voor het jaar 2018 werd een 
globaal quotum vastgesteld van 2460, opgesplitst per gemeenschap:
- Vlaamse Gemeenschap: 1476
- Franse Gemeenschap: 984
Het aantal studenten dat in 2018 zal promoveren, zal de vastgelegde quota overschrijden. Het eerste ontwerp laat extra 
kandidaten toe tot de stage die leidt tot één van de beroepstitels, voorbehouden aan de beoefenaars van de 
geneeskunde. Het bijkomend aantal kandidaten zal gelijk zijn aan het verschil tussen het aantal gediplomeerden dat in 
2018 beschikt over een universitair attest en het vastgesteld aantal kandidaten voor het jaar 2018.
Momenteel werden deze quota voor artsen reeds bepaald tot 2023 en dit opgesplitst per gemeenschap. Het tweede ontwerp 
legt het globale quotum vast op 1445 voor het jaar 2024, opgesplitst per gemeenschap:
- Vlaamse Gemeenschap: 859
- Franse Gemeenschap: 586
Ten slotte wordt voor elk jaar ook het maximaal aantal geattesteerde kandidaten dat toegang heeft tot één van de 
beroepstitels in de tandheelkunde bij koninklijk besluit vastgesteld. Momenteel werden deze quota reeds bepaald tot 
2022 en dit opgesplitst per gemeenschap. Het derde ontwerp legt het globale quotum vast op 228 voor het jaar 2023, 
opgesplitst per gemeenschap:
- Vlaamse Gemeenschap: 136
- Franse Gemeenschap: 92

Voor elk jaar het wordt maximaal aantal geattesteerde kandidaten dat toegang heeft tot één van de beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde in een koninklijk besluit vastgesteld. Voor het jaar 2018 werd een globaal quotum vastgesteld van 2460, opgesplitst per gemeenschap:
- Vlaamse Gemeenschap: 1476
- Franse Gemeenschap: 984

Het aantal studenten dat in 2018 zal promoveren, zal de vastgelegde quota overschrijden. Het eerste ontwerp laat extra kandidaten toe tot de stage die leidt tot één van de beroepstitels, voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde. Het bijkomend aantal kandidaten zal gelijk zijn aan het verschil tussen het aantal gediplomeerden dat in 2018 beschikt over een universitair attest en het vastgesteld aantal kandidaten voor het jaar 2018.

Momenteel werden deze quota voor artsen reeds bepaald tot 2023 en dit opgesplitst per gemeenschap. Het tweede ontwerp legt het globale quotum vast op 1445 voor het jaar 2024, opgesplitst per gemeenschap:
- Vlaamse Gemeenschap: 859
- Franse Gemeenschap: 586

Ten slotte wordt voor elk jaar ook het maximaal aantal geattesteerde kandidaten dat toegang heeft tot één van de beroepstitels in de tandheelkunde bij koninklijk besluit vastgesteld. Momenteel werden deze quota reeds bepaald tot 2022 en dit opgesplitst per gemeenschap. Het derde ontwerp legt het globale quotum vast op 228 voor het jaar 2023, opgesplitst per gemeenschap:
- Vlaamse Gemeenschap: 136
- Franse Gemeenschap: 92

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be