Laatijdige neerlegging van de jaarrekening: Vermijd een tarieftoeslag !

Vennootschappen moeten hun jaarrekening een maand na de algemene vergadering én binnen de zeven maanden na de datum van afsluiting van de jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België neerleggen.

Vennootschappen moeten hun jaarrekening een maand na de algemene vergadering én binnen de zeven maanden na de datum van afsluiting van de 
jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België neerleggen.
Bij voorbeeled aan de vennootschappen die hun jaarrekening afsluiten op 31 december 2017 wordt er dus een tarieftoeslag aangerekend als 
hun jaarrekening pas na 31 augustus 2018 is neergelegd.
Enkel in uitzonderlijke gevallen van overmacht annuleert de FOD Economie de tarieftoeslag indien de vereiste bewijsstukken voorgelegd 
worden.
Meer weten

Bij voorbeeled aan de vennootschappen die hun jaarrekening afsluiten op 31 december 2017 wordt er dus een tarieftoeslag aangerekend als hun jaarrekening pas na 31 augustus 2018 is neergelegd.

Enkel in uitzonderlijke gevallen van overmacht annuleert de FOD Economie de tarieftoeslag indien de vereiste bewijsstukken voorgelegd worden.
Meer weten

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be