Kruispuntbank van Ondernemingen: enkele wijzigingen

Sedert 1 mei 2019, naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de Kruispuntbank van Ondernemingen een aantal wijzigingen ondergaan.
Die wijzigingen hebben betrekking op:
- de rechtsvormen;
- de codes “wettelijke functies”;
- de vermelding van een e-mailadres en van een website;
- de heropening van de vereffening;
- de aanpassing van omschrijvingen;
- de inschrijving van de vennootschap in het buitenlands register;
- de afschaffing van het kapitaal.
Meer informatie op de website van de FOD Economie

Sedert 1 mei 2019, naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de Kruispuntbank van Ondernemingen een aantal wijzigingen ondergaan.

Die wijzigingen hebben betrekking op:
- de rechtsvormen;
- de codes “wettelijke functies”;
- de vermelding van een e-mailadres en van een website;
- de heropening van de vereffening;
- de aanpassing van omschrijvingen;
- de inschrijving van de vennootschap in het buitenlands register;
- de afschaffing van het kapitaal.
Meer informatie op de website van de FOD Economie

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be