KMO’s

Een voorstel om de bestaande lastenverlaging bij de eerste drie aanwervingen uit te breiden naar de 4de en de 5de aanwerving is door de regering geïntegreerd in de begrotingsopmaak.

Deze verminderingen vervolledigen het systeem dat op 20 juli 2012 werd goedgekeurd in het kader van de federale relancestrategie waarbij lastenverlagingen werden toegestaan voor de eerste drie aanwervingen binnen een KMO.

Vanaf 1 januari 2014 zullen de verminderingen van de sociale bijdragen ook toegekend worden aan ondernemingen wanneer zij een 4deof 5de werknemer aanwerven. De verminderingen zijn de volgende:

-       vierde aanwerving: 1000 euro per kwartaal gedurende 5 kwartalen en 400 euro gedurende de volgende 4 kwartalen;

-       vijfde aanwerving: 1000 euro per kwartaal gedurende 5 kwartalen en 400 euro gedurende de volgende 4 kwartalen.

De maatregel heeft enkel betrekking op nieuwe aanwervingen.

Rekening houdend met de verminderingen van de sociale bijdragen gelinkt aan de eerste aanwervingen, kan onderstaand schema als volgt uitgebreid worden:

 

Type

5 kwartalen

4 volgende kwartalen

4 laatste kwartalen

DGV 1ste W

1500 EUR/ kwartaal

1000 EUR / kwartalen

400 EUR / kwartaal

DGV 2de W

1000 EUR/ kwartaal

400 EUR / kwartaal

400 EUR/ kwartaal

DGV 3de W

1000 EUR/ kwartaal

400 EUR / kwartaal;

0 EUR

DGV 4de W (01/01/14)

1000 EUR/ kwartaal

400 EUR / kwartaal 

0 EUR

DGV 5de W (01/01/14)

1000 EUR/ kwartaal

400 EUR / kwartaal 

0 EUR

NB: DGV = Doelgroepvermindering - Lastenverlaging via de sociale bijdragen die verschuldigd zijn bij de aanwerving

 

Concreet komt dit neer op een besparing van 10.000 euro per jaar voor de eerste 2 aanwervingen of een besparing van 8000 euro per jaar voor de 4de en 5de   aanwerving. 

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be