Kinderbijslag

Een kind van een zelfstandige is gelijk aan dat van een loontrekkende

 

Vanaf 1 juli 2014 zullen zelfstandigen dezelfde kinderbijslag ontvangen als loontrekkenden.

Momenteel bestaat er nog een klein verschil van iets minder dan 6 euro tussen de kinderbijslag voor het eerste kind van een zelfstandige tegenover het kind van een loontrekkende. De kinderbijslag voor het eerste kind bedraagt 90,28 euro voor een gezin van loontrekkenden en 84,43 voor een gezin van zelfstandigen.

Sinds 2003 zijn we er stap per stap in geslaagd om de kinderbijslag voor zelfstandigen met meer dan 53 euro, bijna 140%, te verhogen.

Sociale supplementen (bijkomend gelinkt aan de kinderbijslag) zijn al toegekend onder bepaalde voorwaarden aan kinderen van gepensioneerden, werklozen en invaliden. In het kader van deze gelijkschakeling leek het ook logisch voor de regering om deze toekenning uit te breiden naar de zelfstandigen die gebruik maken van de faillissementsverzekering.

 

Evolutie van het bedrag van de gezinsbijslag

voor het eerste kind

1/11/2003

36,93 €

1/01/2004

37,67€

1/01/2005

38,42€

1/01/2006

39,19€

1/01/2007

39,97€

1/04/2007

60€

1/01/2008

61,20 €

1/04/2008

71,20€

1/01/2009

78 €

1/01/2010

78€

1/01/2011

79,57 €

1/01/2012

81,15 €

1/01/2013

84,43 €

1/07/2014

90,28€

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be