Juweliers: guidelines

Wist u dat juweliers een hele reeks belangrijke verplichtingen moeten in acht nemen?
De FOD Economie bracht die guidelines samen in een document. Doelstelling van deze guidelines is aan de juweliers aan te geven 
wat ze moeten doen om de economische wetgeving na te leven: prijsaanduiding, verplichtingen rond waarborgen en registraties, 
beperkingen voor cashbetalingen en gebruik van conforme weeginstrumenten.

Wist u dat juweliers een hele reeks belangrijke verplichtingen moeten in acht nemen?De FOD Economie bracht die guidelines samen in een document. Doelstelling van deze guidelines is aan de juweliers aan te geven wat ze moeten doen om de economische wetgeving na te leven: prijsaanduiding, verplichtingen rond waarborgen en registraties, 
beperkingen voor cashbetalingen en gebruik van conforme weeginstrumenten.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be