Jaarverslag 2018 van de federale Ombudsman: digitalisering moet er meer zijn voor de burger!

De online diensten van de federale overheid maken het leven van de burgers soms erg lastig. Tot die vaststelling komt de federale Ombudsman in zijn jaarverslag 2018 dat 21 mei 2019 openbaar werd gemaakt. Voor de federale Ombudsman betekent digitalisering niet altijd een betere dienstverlening. 

De online diensten van de federale overheid maken het leven van de burgers soms erg lastig. Tot die vaststelling komt de federale Ombudsman in zijn jaarverslag 2018 dat 21 mei 2019 openbaar werd gemaakt. Voor de federale Ombudsman betekent digitalisering niet altijd een betere dienstverlening. “De burgers staan niet centraal, ze zijn vaak het eerste slachtoffer van bugs en informaticaproblemen.”
In 2018 ontving de federale Ombudsman 6 206 nieuwe dossiers, waarvan 4 564 klachten en 1 612 informatievragen. Bij 84% van de gegronde klachten werd voor het probleem een oplossing gevonden. Deze klachten gaan vooral over asiel en migratie (26%), de sociale zekerheid (24%) en de belastingen (18%). Burgers klagen vooral over de traagheid van de overheidsdiensten, over de niet correcte toepassing van de reglementering en de manier waarop hun vragen worden behandeld.

“De burgers staan niet centraal, ze zijn vaak het eerste slachtoffer van bugs en informaticaproblemen.”
In 2018 ontving de federale Ombudsman 6 206 nieuwe dossiers, waarvan 4 564 klachten en 1 612 informatievragen. Bij 84% van de gegronde klachten werd voor het probleem een oplossing gevonden. Deze klachten gaan vooral over asiel en migratie (26%), de sociale zekerheid (24%) en de belastingen (18%). Burgers klagen vooral over de traagheid van de overheidsdiensten, over de niet correcte toepassing van de reglementering en de manier waarop hun vragen worden behandeld.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be