Institutionele crisis: het koopgedrag van de consumenten veranderd

Zou het kunnen dat de institutionele crisis een impact heeft op de keuze van de regio waar we onze aankopen doen? Spontaan zegt bijna één op de vier consumenten bij een splitsing van België te overwegen de plaats waar hij/zij aankopen doet te veranderen. Achter dat gemiddelde gaan echter grote regionale verschillen schuil.

  • In het Brusselse Gewest verklaart 15% van de consumenten dat ze de plaats waar ze winkelen zouden veranderen: het aantal daarvan dat denkt dat ze meer zullen kopen in de hoofdstad (7%) is quasi even groot als het aantal dat denkt dat ze er minder zullen kopen (8%). Vooral consumenten die in de hoofdstad zelf wonen, verklaren dat ze bij een splitsing van het land vaker in Brussel zouden blijven voor hun aankopen.
  • In Vlaanderen zou 24% van de consumenten de plaats van hun aankopen veranderen, met een quasi gelijke verdeling tussen zij die meer (14%) en zij die minder aankopen (10%) in het Vlaamse Gewest voorzien.
  • In Wallonië hebben 26% van de consumenten de intentie om de locatie van hun aankopen te veranderen bij een splitsing van het land, met een quasi gelijke verdeling tussen zij die voorzien in het Waalse Gewest meer (12%) en zij die voorzien er minder aankopen (14%) te doen.


Sommige consumenten hebben als doel de lokale handel een duwtje in de rug te geven. Nogal wat consumenten zeggen namelijk dat ze van plan zijn hun gewoonten te veranderen, waarbij niet minder dan één op de vijf - en zelfs één op de vier in Wallonië - zegt in de eerste plaats meer te zullen kopen in de regio waar hij/zij woont. In de tweede plaats zeggen Walen bereid te zijn voor hun aankopen naar Frankrijk te trekken en Vlamingen, idem, naar Nederland.

Of is de onderliggende reden eerder omgekeerd, namelijk aankopen in andere gewesten te verminderen? In Brussel zijn de inwoners eerder van plan om minder te gaan kopen in Vlaanderen (-10%) dan in Wallonië (-2%). In Vlaanderen denken de inwoners er eerder aan minder te gaan kopen in Wallonië (-21%) dan in Brussel (-6%), terwijl inwoners van Wallonië eerder overwegen om minder te gaan kopen in Vlaanderen (-25%) dan in Brussel (-12%).

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be