Inspectiediensten van de FOD Economie: invoering van het elektronisch proces-verbaal

De ministerraad van 7 september 2018 keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat het elektronisch proces-verbaal voor de inspectiediensten van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie invoert.

De ministerraad van 7 september 2018 keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat het elektronisch proces-verbaal voor de inspectiediensten van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie invoert.
De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft het elektronische proces-verbaal (e-PV) ontwikkeld, dat door de inspectiediensten van de sociale sector wordt gebruikt. Het voorontwerp heeft tot doel de inspectiediensten van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie ook gebruik te laten maken van dit e-PV, zoals het is ontwikkeld door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. Om dat mogelijk te maken, moeten wijzigingen worden aangebracht aan het Sociaal Strafwetboek om:
- de economische inspectiediensten in te voegen in de beheersstructuur van het e-PV;
- een eigen regime te creëren op het vlak van toegang tot de gegevens van het PV voor deze economische inspectiediensten.
Het voorontwerp erkent het gebruik van het e-PV voor het opstellen van processen-verbaal door de aangewezen agenten. De ondertekening ervan zal rechtsgeldig kunnen gebeuren door middel van de elektronische identiteitskaart.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft het elektronische proces-verbaal (e-PV) ontwikkeld, dat door de inspectiediensten van de sociale sector wordt gebruikt. Het voorontwerp heeft tot doel de inspectiediensten van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie ook gebruik te laten maken van dit e-PV, zoals het is ontwikkeld door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. Om dat mogelijk te maken, moeten wijzigingen worden aangebracht aan het Sociaal Strafwetboek om:
- de economische inspectiediensten in te voegen in de beheersstructuur van het e-PV;
- een eigen regime te creëren op het vlak van toegang tot de gegevens van het PV voor deze economische inspectiediensten.

Het voorontwerp erkent het gebruik van het e-PV voor het opstellen van processen-verbaal door de aangewezen agenten. De ondertekening ervan zal rechtsgeldig kunnen gebeuren door middel van de elektronische identiteitskaart.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be