Inschrijving van voertuigen - Vaststelling van de vergoedingen

De ministerraad van 11/09/2015 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vergoedingen voor de inschrijving van voertuigen aanpast.

De wijziging van de vergoedingen beantwoordt aan twee doelstellingen:
-       de dekking van bepaalde werkingskosten voor de concessionaris, op dit ogenblik bpost;
-       een betere dekking van bepaalde werkingskosten van de directie Inschrijving van voertuigen (DIV).

Concreet gezien houdt de verhoging van de bedragen voor de inschrijvingen het volgende in: 
-       het reserveren van een gepersonaliseerd opschrift kost voortaan 2.000 EUR;
-       het uitreiken van een kentekenbewijs (of een duplicaat ervan) kost voortaan 30 EUR;
-       het uitreiken van een tijdelijk kentekenbewijs van korte duur (of een duplicaat) kost voortaan 75 EUR;
-       het uitreiken van enkel een kentekenbewijs of een deel ervan (of een duplicaat) kost voortaan 26 EUR;
-       een inschrijving "proefritten" of "handelaar" zal 100 EUR kosten;
-       een duplicaat van een beschadigd inschrijvingsbewijs "proefritten" of "handelaar" zal 45 EUR kosten;
-       het uitreiken van een nieuw kentekenbewijs (wijziging van administratieve of technische gegevens) kost voortaan 45 EUR;
-       de vernieuwing van de geldigheid van een inschrijving "proefritten" of "handelaar" zal 45 EUR kosten;
-       het beheer van de aanvragen met het oog op de elektronische overdracht van de gegevens aan de dienst DIV wordt vastgesteld op 12 EUR en zal verschuldigd
zijn in het kader van de regularisatie van de inschrijving voor bromfietsen evenals voor het inschrijven van reeds in België ingeschreven bromfietsen en motorfietsen.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be