HR: Meer jobstudenten in 2017

In 2017 hebben 522.765 studenten gedurende ten minste één uur een studentenjob uitgevoerd; dat zijn er 4% meer dan een jaar eerder.

In 2017 hebben 522.765 studenten gedurende ten minste één uur een studentenjob uitgevoerd; dat zijn er 4% meer dan een jaar eerder.
Het aantal werkgevers dat een beroep heeft gedaan op jobstudenten is met 6% gestegen, tot 59.806. Het aantal studentenjobs ging naar 
778.281 (+8%).
Alle studenten samen werkten in 2017 89.595.003 uur. Of dat meer is dan in 2016, is niet direct vast te stellen. In 2017 ging de 
urenregeling voor studentenarbeid van start en veranderde ook het aangiftesysteem. Tot en met 2016 verliep die in dagen. Maar de precieze 
inhoud van een aangegeven dag kon variëren van een paar uur tot een volledige werkdag. Dat maakt het onmogelijk om de aangegeven dagen 
uit 2016 op een betrouwbare manier te vergelijken met de uren uit 2017.
Een gemiddelde student werkte in 2017 171 uur, verdeeld over 1 à 2 jobs, en verdiende daarmee 1.997 euro (+13%). Het gaat om een 
brutobedrag, waarop 2,71% sociale bijdragen verschuldigd zijn, maar geen belastingen mits het de enige inkomsten zijn van de student.
Studenten werken steeds vaker het hele jaar door. Het aandeel studenten dat alleen in de zomermaanden (juli, augustus en september) 
actief was, zakt van 37% in 2012 naar 25% in 2017, terwijl het aandeel studenten dat in alle vier de kwartalen van het jaar actief was, 
steeg van 12 naar 21%.

Het aantal werkgevers dat een beroep heeft gedaan op jobstudenten is met 6% gestegen, tot 59.806. Het aantal studentenjobs ging naar 778.281 (+8%).
Alle studenten samen werkten in 2017 89.595.003 uur. Of dat meer is dan in 2016, is niet direct vast te stellen. In 2017 ging de urenregeling voor studentenarbeid van start en veranderde ook het aangiftesysteem. Tot en met 2016 verliep die in dagen. Maar de precieze inhoud van een aangegeven dag kon variëren van een paar uur tot een volledige werkdag. Dat maakt het onmogelijk om de aangegeven dagen uit 2016 op een betrouwbare manier te vergelijken met de uren uit 2017.
Een gemiddelde student werkte in 2017 171 uur, verdeeld over 1 à 2 jobs, en verdiende daarmee 1.997 euro (+13%). Het gaat om een brutobedrag, waarop 2,71% sociale bijdragen verschuldigd zijn, maar geen belastingen mits het de enige inkomsten zijn van de student.
Studenten werken steeds vaker het hele jaar door. Het aandeel studenten dat alleen in de zomermaanden (juli, augustus en september) actief was, zakt van 37% in 2012 naar 25% in 2017, terwijl het aandeel studenten dat in alle vier de kwartalen van het jaar actief was, steeg van 12 naar 21%.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be