Horecasector - Quota dagen gelegenheidswerk in hoofde van de werkgever

De ministerraad van 12/06/2015 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed wat betreft de quota van dagen gelegenheidswerk in hoofde van de werkgever in de horecasector. 

Overeenkomstig het regeerakkoord wil het ontwerp van koninklijk besluit de quota voor de werkgever in de horecasector optrekken van 100 dagen gelegenheidswerk naar 200 dagen.  

Tijdens dit beperkte aantal dagen worden de bijdragen berekend op basis van voordelige forfaits (voor zowel de werknemer als de werkgever) en voorziet de wetgeving erin dat de sociale rechten van de werknemers behouden blijven. 

Werknemers die door een werkgever in de horecasector of door een uitzendkantoor voor maximaal twee opeenvolgende dagen in het kader van een arbeidsovereenkomst voor beperkte duur of een arbeidsovereenkomst voor duidelijk omschreven werk aangeworven worden, worden beschouwd als gelegenheidsarbeiders.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be