Hervorming van het ondernemingsrecht: Weldra een ondernemingsrechtbank

De ministerraad van 01/12/2017 keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot hervorming van het ondernemingsrecht.

De ministerraad van 01/12/2017 keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot hervorming van het 
ondernemingsrecht.
Het voorontwerp van wet, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, heeft als doel het 
ondernemingsrecht te moderniseren door de invoering van een algemeen ondernemingsbegrip, dat van 
toepassing zal zijn op een groot deel van de economische wetgeving. Het begrip onderneming zal de 
achterhaalde begrippen “handelaar en daden van koophandel” vervangen. 
Het voorontwerp bevat de volgende drie krachtlijnen:
- het ontmantelen van het Wetboek van koophandel om het op te nemen in het Wetboek van economisch recht
- de invoering van een nieuw ondernemingsbegrip, dat zal gelden in het wetboek economisch recht voor de 
volgende domeinen: inschrijvingsplicht in het KBO, het boekhoudplicht en het insolventierecht. Dit nieuw 
ondernemingsbegrip zal eveneens de aanknopingsfactor zijn voor het bepalen van de bevoegde rechtbank.
- de wijziging van rechtbank van koophandel in ondernemingsrechtbank

Het voorontwerp van wet, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, heeft als doel het ondernemingsrecht te moderniseren door de invoering van een algemeen ondernemingsbegrip, dat van toepassing zal zijn op een groot deel van de economische wetgeving. Het begrip onderneming zal de achterhaalde begrippen “handelaar en daden van koophandel” vervangen. 
Het voorontwerp bevat de volgende drie krachtlijnen:
- het ontmantelen van het Wetboek van koophandel om het op te nemen in het Wetboek van economisch recht.
- de invoering van een nieuw ondernemingsbegrip, dat zal gelden in het wetboek economisch recht voor de volgende domeinen: inschrijvingsplicht in het KBO, het boekhoudplicht en het insolventierecht. Dit nieuw ondernemingsbegrip zal eveneens de aanknopingsfactor zijn voor het bepalen van de bevoegde rechtbank.
- de wijziging van rechtbank van koophandel in ondernemingsrechtbank.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be