Gepensioneerde zelfstandigen: Een jaarlijkse welvaartspremie

In mei 2018 hebben sommige gepensioneerde zelfstandigen voor het eerst een welvaartspremie ontvangen.


Die premie wordt elk jaar in de maand mei betaald.

In mei 2018 hebben sommige gepensioneerde zelfstandigen voor het eerst een welvaartspremie ontvangen.
Die premie wordt elk jaar in de maand mei betaald.
Om recht te hebben op de welvaartspremie moet de gepensioneerde
- de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt op 30 april van het betrokken jaar;
- een zelfstandige loopbaan van minstens 20 jaar hebben. Het kan ook gaan om de loopbaan van de overleden echtgeno(o)t(e) of de ex-echtgeno(o)t(e) of van beide echtgenoten samen;
- een pensioen als zelfstandige krijgen op 30 april van het betrokken jaar;
- geen pensioenbijslag krijgen.
In mei 2018 bedraagt de welvaartspremie:
- 59,40 euro voor gerechtigden op een rustpensioen als gezin;
- 47,50 euro voor gerechtigden op een rustpensioen als alleenstaande en voor gerechtigden op een overlevingspensioen of een pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e).

Om recht te hebben op de welvaartspremie moet de gepensioneerde
- de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt op 30 april van het betrokken jaar;
- een zelfstandige loopbaan van minstens 20 jaar hebben. Het kan ook gaan om de loopbaan van de overleden echtgeno(o)t(e) of de ex-echtgeno(o)t(e) of van beide echtgenoten samen;
- een pensioen als zelfstandige krijgen op 30 april van het betrokken jaar;
- geen pensioenbijslag krijgen.

In mei 2018 bedraagt de welvaartspremie:
- 59,40 euro voor gerechtigden op een rustpensioen als gezin;
- 47,50 euro voor gerechtigden op een rustpensioen als alleenstaande en voor gerechtigden op een overlevingspensioen of een pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e).

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be