Geneesmiddelen voor ambulante patiënten: elektronisch voorschrift bijna verplicht

De ministerraad van 01 maart 2019 een ontwerp van koninklijk besluit goed over de inwerkingtreding van de verplichting voor het gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten.

De ministerraad van 01 maart 2019 een ontwerp van koninklijk besluit goed over de inwerkingtreding van de verplichting voor het gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten.
Dit ontwerp voert de wet van 30 oktober 2018 uit, die verschillende bepalingen over gezondheid omvat. Deze wet verplicht het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten. Het ontwerp legt de datum van inwerkingtreding van deze verplichting vast op 1 januari 2020. Op dezelfde datum treedt het verplicht gebruik van de SAM-gegeven (Authentieke Bron Geneesmiddelen) in het kader van het elektronisch voorschrijven in werking. Dit garandeert een optimale interoperabiliteit tussen de softwarepakketten van voorschrijvers en apothekers. Het ontwerp voorziet ook uitzonderingen op het verplicht elektronisch voorschrijven, bijvoorbeeld bij huisbezoeken, en in geval van overmacht.

Dit ontwerp voert de wet van 30 oktober 2018 uit, die verschillende bepalingen over gezondheid omvat. Deze wet verplicht het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten. Het ontwerp legt de datum van inwerkingtreding van deze verplichting vast op 1 januari 2020. Op dezelfde datum treedt het verplicht gebruik van de SAM-gegeven (Authentieke Bron Geneesmiddelen) in het kader van het elektronisch voorschrijven in werking. Dit garandeert een optimale interoperabiliteit tussen de softwarepakketten van voorschrijvers en apothekers. Het ontwerp voorziet ook uitzonderingen op het verplicht elektronisch voorschrijven, bijvoorbeeld bij huisbezoeken, en in geval van overmacht.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be