Geneesmiddelen - Blokkering van de prijzen

De ministerraad van 17/07/2015 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de prijsblokkering van geneesmiddelen die sedert 2009 is ingesteld wil verderzetten in 2015. Die maatregel moet de uitgaven in de gezondheidszorg beperken.

Aan de hand van een macro-economische analyse staaft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block de noodzaak van een prijsblokkering voor terugbetaalbare geneesmiddelen en gelijkgestelden (terugbetaalbare implantaten). Uit die analyse blijkt immers dat de begrotingsuitgaven voor geneesmiddelen en gelijkgestelden moeten worden gelimiteerd om aldus de toename van die uitgaven onder controle te houden. De analyse toont ook dat het blokkeren van de prijzen van terugbetaalbare geneesmiddelen en gelijkgestelden structureel een positief effect heeft op de begroting van geneesmiddelen en gelijkgestelden.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be