Geneeskunde - Planning van het medisch aanbod voor 2021

De ministerraad van 17/07/2015 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2021 het maximum aantal geattesteerde kandidaten vastlegt dat toegang heeft tot een van de beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde. 

De meerderheid van de leden van de Planningscommissie-medisch aanbod stelt voor om voor het jaar 2021 het quotacijfer 1230 te behouden. Het ontwerp van koninklijk besluit stelt het federaal quotacijfer voor 2021 dan ook vast op 1230, opgesplitst als volgt:
-       738 voor de Vlaamse Gemeenschap;
-       492 voor de Franse Gemeenschap.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be