Gebruik betalingsdiensten: consument beter beschermd

Sinds 9 augustus 2018 is de wet van 19 juli betreffende betalingsdiensten van kracht. Zij bevat enkele nieuwe bepalingen ter bescherming van de consument, die gebruikmaakt van betalingsdiensten:

Sinds 9 augustus 2018 is de wet van 19 juli betreffende betalingsdiensten van kracht. Zij bevat enkele nieuwe bepalingen 
ter bescherming van de consument, die gebruikmaakt van betalingsdiensten:
- De handelaar mag aan de consument geen kosten meer aanrekenen bij het betalen, zowel online als in de winkel, met om 
het even welke betaalkaart. Voor het betalen met een domiciliëring of overschrijving in de SEPA-zone mogen ook geen 
kosten meer worden aangerekend.
- Het bedrag ten laste van de consument bij verlies of diefstal van de bankkaart vermindert van 150 naar 50 euro.
- Er gelden striktere regels voor beveiligde betalingen met ‘sterke cliëntenauthenticatie’ ter beperking van het risico 
op fraude.
- De consument wordt beter beschermd bij betalingstransacties waarbij het uiteindelijke bedrag niet op voorhand gekend 
is, zoals bij tanken of hotelboekingen.
- De onvoorwaardelijke terugbetaling van domiciliëring door de bank werd in de wet verankerd.
- Betalingsdienstaanbieders zijn verplicht om in een interne klachtenprocedure te voorzien.

- De handelaar mag aan de consument geen kosten meer aanrekenen bij het betalen, zowel online als in de winkel, met om het even welke betaalkaart. Voor het betalen met een domiciliëring of overschrijving in de SEPA-zone mogen ook geen kosten meer worden aangerekend.
- Het bedrag ten laste van de consument bij verlies of diefstal van de bankkaart vermindert van 150 naar 50 euro.
- Er gelden striktere regels voor beveiligde betalingen met ‘sterke cliëntenauthenticatie’ ter beperking van het risico op fraude.
- De consument wordt beter beschermd bij betalingstransacties waarbij het uiteindelijke bedrag niet op voorhand gekend 
is, zoals bij tanken of hotelboekingen.
- De onvoorwaardelijke terugbetaling van domiciliëring door de bank werd in de wet verankerd.
- Betalingsdienstaanbieders zijn verplicht om in een interne klachtenprocedure te voorzien.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be