Forfaitaire belastingplichtigen 10 december: uiterste indieningsdata aangiften

De uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting van de ‘forfaitaire belastingplichtigen’ is donderdag 10 december 2015, zowel voor de papieren versie als voor de elektronische aangifte via Tax-on-web.

De mandatarissen van landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) beschikken automatisch over een bijkomende termijn tot en met zondag 10 januari 2016 voor het indienen van een elektronische aangifte via Tax-on-web (geen bijkomende termijn voor de papieren aangifte).

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be