FOD Financiën - Oprichting van centra ‘Kleine en Middelgrote Ondernemingen’

Binnen de FOD Financiën hervormt de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) zijn diensten. De AAFisc wordt een doelgroepgerichte in plaats van een materiegerichte organisatie. Daarvoor zijn de 3 administraties Particulieren, Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Grote Ondernemingen gevormd.

Na de oprichting van het Nationaal Centrum Opsporingen op 1 januari 2015 en van de centra Grote Ondernemingen op 1 juli 2015 heeft AAFisc op 1 januari 2016 14 Centra ‘Kleine en Middelgrote Ondernemingen’ opgericht.

Binnen die centra starten op 1 januari de diensten voor de controle en de geschillenbehandeling. Het beheer van de dossiers gebeurt nog tot 1 juli 2016 door de bestaande diensten. Het belastingkantoor waar u terecht kunt met vragen over uw dossier verandert voorlopig dus niet.

AAFisc wil met deze reorganisatie een dienstverlening op maat van de specifieke doelgroep kleine en middelgrote ondernemingen garanderen.

De 14 Centra ‘Kleine en Middelgrote Ondernemingen’ behandelen de dossiers van:
-       Natuurlijke personen die een ondernemingsnummer hebben met een actieve btw- of rsz-werkgever-hoedanigheid (behalve activiteitscode NACEBEL 97000 ‘Huispersoneel’)
-       Rechtspersonen (behalve als zij voldoen aan de criteria van GO)
-       Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (behalve als zij voldoen aan de criteria van GO)
-       Btw-eenheden die geen grote ondernemingen zijn

Zij doen dat voor de volgende materies:
-       Personenbelasting
-       Vennootschapsbelasting

-       Rechtspersonenbelasting
-       Btw
-       Alle voorheffingen (ook voor particulieren en grote ondernemingen)
-       Speciale taksen (ook voor particulieren en grote ondernemingen)

Contactgegevens van uw belastingkantoor: tot 1 juli 2016 veranderen de contactgegevens van uw belastingkantoor niet. U vindt ze in de kantorengids.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be