Fiscale werkbonus - Verhoging vanaf 1 augustus 2015

De fiscale werkbonus is een belastingvermindering voor werknemers met een laag loon die recht hebben op een vermindering van hun persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage of ‘sociale werkbonus’. De fiscale werkbonus verhoogt van 14,4% naar 17,81% van de (verhoogde) sociale werkbonus voor de bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf 1 augustus 2015.

Vanaf de inwerkingtreding van deze maatregel op 1 augustus 2015, moet de verhoging van de fiscale werkbonus ook worden verrekend in de bedrijfsvoorheffing.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be