Fiscale bemiddelingsdienst: uitbreiding van de opdrachten

De ministerraad van 7 september 2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de opdrachten uitbreidt en de rol versterkt van de fiscale bemiddelingsdienst.

De wet van 29 maart 2018 heeft binnen de fiscale bemiddelingsdienst van de FOD Financiën een cel'administratieve sancties' (CAS) opgericht met als opdracht de behandeling van de verzoekschriften om kwijtschelding of vermindering van belastingverhogingen en administratieve boetes inzake inkomstenbelastingen, de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de diverse rechten en taksen.

De ministerraad van 7 september 2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de opdrachten 
uitbreidt en de rol versterkt van de fiscale bemiddelingsdienst.
De wet van 29 maart 2018 heeft binnen de fiscale bemiddelingsdienst van de FOD Financiën een cel 
'administratieve sancties' (CAS) opgericht met als opdracht de behandeling van de verzoekschriften om 
kwijtschelding of vermindering van belastingverhogingen en administratieve boetes inzake 
inkomstenbelastingen, de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de diverse rechten 
en taksen.
Artikel 8 van de wet van 29 maart 2018 heeft delegatie verleend aan de Koning om bij koninklijk 
besluit de toepassingsmodaliteiten te bepalen met betrekking tot de overdracht van de bevoegdheid 
inzake de kwijtschelding van belastingverhogingen en administratieve fiscale boetes voor drie groepen 
van belastingen:
- de inkomstenbelastingen;
-de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen;
- de diverse rechten en taksen.
Artikel 15 van zijn kant bepaalt dat de CAS uiterlijk op 1 januari 2019 operationeel zal zijn, maar 
dat de Koning een vroegere datum kan bepalen.

Artikel 8 van de wet van 29 maart 2018 heeft delegatie verleend aan de Koning om bij koninklijk besluit de toepassingsmodaliteiten te bepalen met betrekking tot de overdracht van de bevoegdheid inzake de kwijtschelding van belastingverhogingen en administratieve fiscale boetes voor drie groepen van belastingen:
- de inkomstenbelastingen;
-de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen;
- de diverse rechten en taksen.

Artikel 15 van zijn kant bepaalt dat de CAS uiterlijk op 1 januari 2019 operationeel zal zijn, maar dat de Koning een vroegere datum kan bepalen.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be