Fiscaal: hoe buitenlandse rekeningen aangeven?

Hebt u een rekening of levensverzekering in het buitenland? Die moet u vermelden in uw belastingaangifte. Uw buitenlandse rekeningen moet u ook bij de Nationale Bank van België aangeven.
Misschien hebt u begin mei een brief van ons ontvangen waarin we u meldden dat u in 2017 een buitenlandse rekening of levensverzekering had die u niet in uw belastingaangifte van 2018 vermeld hebt.

Hebt u een rekening of levensverzekering in het buitenland? Die moet u vermelden in uw belastingaangifte. Uw buitenlandse rekeningen moet u ook bij de Nationale Bank van België aangeven.
Misschien hebt u begin mei een brief van ons ontvangen waarin we u meldden dat u in 2017 een buitenlandse rekening of levensverzekering had die u niet in uw belastingaangifte van 2018 vermeld hebt.
U moet dit niet verbeteren in uw aangifte, maar de inkomsten uit die rekeningen moet u wel nog aangeven. Daarvoor neemt u best contact op met uw belastingkantoor.
U kan nakijken om welk rekening het gaat via MyMinfin(> Mijn documenten > CRS-informatie). Als die informatie volgens u niet juist is, stuurt u best een brief of e-mail met bewijsstukken naar uw belastingkantoor.
Als u in 2018 nog altijd een buitenlandse rekening of levensverzekering had, moet u dat vermelden in uw belastingaangifte van 2019. Als u in 2019 een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgt, moet u een aangifte indienen om het bestaan van die rekening of levensverzekering te melden.

U moet dit niet verbeteren in uw aangifte, maar de inkomsten uit die rekeningen moet u wel nog aangeven. Daarvoor neemt u best contact op met uw belastingkantoor.
U kan nakijken om welk rekening het gaat via MyMinfin(> Mijn documenten > CRS-informatie). Als die informatie volgens u niet juist is, stuurt u best een brief of e-mail met bewijsstukken naar uw belastingkantoor.
Als u in 2018 nog altijd een buitenlandse rekening of levensverzekering had, moet u dat vermelden in uw belastingaangifte van 2019. Als u in 2019 een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgt, moet u een aangifte indienen om het bestaan van die rekening of levensverzekering te melden.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be