Europese Club voor de gezondheid - Wedstrijd 'Gezondheid en Onderneming' 2014

De Belgische afdeling van de Europese Club voor de gezondheid organiseert een wedstrijd om vernieuwende studies en implementaties te belonen op het gebied van preventie in het arbeidsmilieu.

Deze wedstrijd moet aanzetten tot nadenken over preventie-initiatieven van arbeidsrisico's en de middelen om ze kenbaar te maken. Meer bepaald gaat het over educatieve acties om een nieuwe houding of een nieuw gedrag te doen ontstaan die bijdragen tot het lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van de werknemer en tot verbetering van het werkmilieu.

Voor meer inlichtingen, raadpleeg het wedstrijdreglement en het deelnemingsformulier of contacteer de heer Frank Dehasque op tel.: 02/233.42.28 of via e-mail: frank.dehasque@werk.belgie.be. De deelnemingsdossiers moeten worden ingediend vóór 30 september 2014.

Wedstrijdreglement (PDF, 151 KB) 

Deelnemingsdossier (DOC, 50 KB) 

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be