Europa helpt jongeren om hun dromen te realiseren

In de Europese Unie zijn bijna 5,5 miljoen jongeren onder 25 jaar werkloos.

Ongeveer 53% van de jongeren zijn bereid om naar een andere lidstaat te verhuizen als dat hen zou helpen om werk te vinden. Nochtans blijkt dat slechts 3% van de Europese bevolking in een ander land dan het geboorteland woont. 33% van de belangstellenden geven aan dat voornamelijk financiële redenen hen beletten deze stap te zetten.

Een tijd doorbrengen in het buitenland geeft je echter niet alleen de mogelijkheid om nieuwe ervaringen en kennis te vergaren, uiteindelijk is het ook een troef bij tewerkstelling.

De Europese Commissie en de lidstaten hebben daarom een pakket maatregelen klaargestoomd om die mobiliteit te bevorderen en jongeren aan werk te helpen. Het project Youth on the Move is er op gericht de vaardigheden van jongeren te vergroten door opleidingsmogelijkheden uit te breiden. Met de European Progress Microfinance Facility ondersteunt de Commissie jonge ondernemers. Op de website getuigen jongeren over hun buitenlandse ervaringen.

Youth on the Move

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be