EU Trader Portal: een e-loket voor het aanvragen van douanevergunningen

Het EU Trader Portal is een door DG TAXUD ontwikkeld elektronisch loket waarlangs u douanevergunningen kan aanvragen, de status en het verloop van uw aanvraag kan opvolgen en na afgifte ook uw vergunning verder kan beheren.

Het EU Trader Portal is een door DG TAXUD ontwikkeld elektronisch loket waarlangs u douanevergunningen 
kan aanvragen, de status en het verloop van uw aanvraag kan opvolgen en na afgifte ook uw vergunning 
verder kan beheren.
In het EU Trader Portal vinden we 22 types van UCCvergunningen terug. Het is mogelijk om langs dit 
portaal zowel de nationale (enkel België als betrokken lidstaat) als grensoverschrijdende (meerdere 
EU-lidstaten betrokken) vergunningen aan te vragen.
In België wordt er momenteel voor geopteerd om énkel de grensoverschrijdende variant van deze 
douanevergunningen via het EU Trader Portal te laten verlopen.
Meer informatie vindt u in de fiche (PDF, 100.7 KB).

In het EU Trader Portal vinden we 22 types van UCCvergunningen terug. Het is mogelijk om langs dit portaal zowel de nationale (enkel België als betrokken lidstaat) als grensoverschrijdende (meerdere EU-lidstaten betrokken) vergunningen aan te vragen.In België wordt er momenteel voor geopteerd om énkel de grensoverschrijdende variant van deze douanevergunningen via het EU Trader Portal te laten verlopen.Meer informatie vindt u in de fiche (PDF, 100.7 KB).

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be