Elektronische- en telecommunicatiediensten - Wijziging in 2015 van de btw-regels

Op 1 januari 2015 wijzigen de btw-regels voor bepaalde diensten (elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisie-omroepdiensten) binnen de Europese Unie. Vanaf 1 januari 2015, moeten ondernemingen de btw betalen in de lidstaat waar de afnemer gevestigd is. Dit betekent dat een leverancier de btw moet betalen in elk van de lidstaten waar klanten van hem gevestigd zijn. Dat geldt voor de levering van de vermelde diensten aan particulieren, overheidsdiensten, gemeenten, … niet btw-plichtigen.

Om de administratieve overlast te beperken richt België vanaf 1 oktober 2014 een enig elektronisch loket (Mini One Stop Shop) op zodat elke Belgische onderneming alle formaliteiten ineens in België kan voldoen.

Dit betekent concreet:
-       voorafgaande registratie (in de maand of het kwartaal voor de handelingen);
-       één enkele trimestriële elektronische aangifte met per lidstaat de verschuldigde btw;
-       één enkele betaling van het totaal van de btw.

De btw-bedragen worden vervolgens aan de fiscale administraties van de andere betrokken lidstaten overgemaakt.    

In de andere lidstaten van de EU zal een vergelijkbaar systeem in werking treden.

Tot en met 31 december 2014 geeft de aanbieder van elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisie-omroepdiensten binnen de EU de btw aan en betaalt hij die in de lidstaat waar hij gevestigd is.
Klik hier voor meer informatie

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be