Een geboortegeschenk voor uw werknemer: delen met Fiscus en RSZ?

Eén van uw werknemers wordt vader. U wilt hem graag een geschenk geven naar aanleiding van de geboorte van de kleine spruit. Binnen bepaalde grenzen kan dit geschenk vrijgesteld worden van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen.

Het geboortegeschenk kan onder de vorm van een premie worden toegekend, de zogenaamde geboortepremie. Maar het kan evengoed gaan om een geschenk of een geschenkcheque.

Deelt u het geboortegeschenk met de fiscus?
Volgens de fiscale administratie wordt een gering geschenk naar aanleiding van de geboorte van een kind, als een sociaal voordeel beschouwd. Sociale voordelen worden door de fiscale administratie vrijgesteld van belastingen.

Indien u uw werknemer een voordeel geeft dat slechts een geringe waarde heeft, zal het niet aan belastingen onderworpen zijn. Volgens de fiscale administratie heeft een gelegenheidsgeschenk zonder meer een geringe waarde als de kost ervan niet meer dan 50 euro bedraagt.

Voor zover het geschenk vrijgesteld is van belastingen, is het bedrag ervan ook niet aftrekbaar voor u als werkgever.

Deelt u het geboortegeschenk met de RSZ?
RSZ-bijdragen worden berekend op het loon van de werknemer. Vergoedingen die een aanvulling zijn van de voordelen toegekend door de verschillende takken van de sociale zekerheid, zijn geen loon.

Bij de geboorte van een kind ontvangt de werknemer kraamgeld ten laste van het Kinderbijslagfonds, een tak van de sociale zekerheid. Als u een geschenk wilt geven naar aanleiding van de geboorte van een kind van uw werknemer, kan dit geschenk beschouwd worden als een aanvulling van het wettelijke kraamgeld. Deze aanvulling is geen loon en is dus niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.

Men moet zich wel steeds de vraag stellen of het toegekende bedrag of geschenk effectief het karakter van een “aanvulling” heeft. De RSZ houdt bij deze beoordeling rekening met de waarde van het geschenk en met de intentie van de werkgever om daadwerkelijk een geschenk te geven. Het mag niet gaan om een verloning van prestaties.

De RSZ beschouwt een geboortegeschenk als een aanvulling, indien de waarde ervan niet meer dan 50 euro bedraagt.

Wat als u meer dan 50 euro wilt geven?
Beide administraties hanteren de grens van 50 euro. Wie een geschenk geeft van meer dan 50 euro, zal dit moeten delen met de Fiscus en de RSZ. Het bedrag van de geboortepremie of de waarde van het geschenk of de geschenkcheque zal onderworpen zijn sociale zekerheidsbijdragen en belastingen.

Vermeldt u het geboortegeschenk op sociale documenten?
Hoewel de geboortepremie binnen bepaalde grenzen vrijgesteld wordt sociale zekerheidsbijdragen en belastingen, moet het bedrag van deze premie op de loonfiche en de individuele rekening worden vermeld. Dit is wettelijk verplicht.

Over het Sociaal Secretariaat HDP
HDP Sociaal Secretariaat maakt deel uit van de HDP-AristA groep. De 870 medewerkers van de HDP-AristA groep bieden aan meer dan 280.000 werkgevers, die samen meer dan 375.000 mensen in dienst hebben, en 36.000 zelfstandigen diensten aan met betrekking tot het opstarten van een bedrijf, het beheer van het sociaal statuut van zelfstandigen, het personeelsbeleid, welzijn op het werk, opleidingen en seminaries.

Voor meer informatie, surf naar www.hdp-arista.be

Perscontact
Delphine Motte
Communication consultant
T 09 282 12 76
G 0475 37 32 55
E-mail: delphine.motte@hdp.be

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be