Digitale kloof zakt voor het eerst onder de 10%

De digitale kloof is in ons land voor het eerst onder de 10%-grens gegaan. Het aantal jobs in de ICT-sector blijft stijgen en het aandeel van e-commerce in de omzet van Belgische bedrijven ligt voor het eerst boven de 30%, beduidend hoger dan het Europese gemiddelde.

 

Digitale economie: 60% van de Belgen koopt online

Het aandeel van de bedrijfsomzet uit e-commerce bedroeg in België 31,4% (tegenover 18,3% op Europees niveau). 60% van de Belgische consumenten shopte online, tegenover 57% een jaar eerder.

De omzet van de ICT-sector beliep 32,8 miljard euro in 2016, d.i. een stijging met 20% ten opzichte van 2013. In 2017 telde ons land 102.142 banen in de ICT-sector, een toename met 3,8% ten opzichte van 2016.

 

Internettoegang en –verbinding: Belgen zijn tuk op sociale media

De Belgen zijn ook dol op sociale netwerken. 57% van de bedrijven maakte er gebruik van, oftewel 12 procentpunten meer dan de Europese bedrijven (45%). 72% particulieren gebruikten het internet om te communiceren op sociale netwerken in ons land, vergeleken met iets meer dan een op twee op Europees niveau (54%).

Daartoe beschikte 86% van de gezinnen thuis over een internetverbinding. In dat opzicht daalde de digitale kloof bij personen van 16 tot 74 jaar voor het eerst onder de psychologische drempel van 10%: 9,8% van de particulieren maakte nog nooit gebruik van het internet.

 

Digitale infrastructuur: bijna 100% dekking

België blijft een land met een uitstekende vaste breedbanddekking (99,93%) en met de hoogste snelheden voor vaste internetabonnementen in de EU. In juli 2017 had 83% van de abonnementen immers betrekking op snelheden van minstens 30 Mbps.

Ondanks de bijna volledige dekking (99,99%) van de bevolking met 4G blijft ons land echter lijden onder een lage dekking voor mobiel breedbandinternet (≥3G) onder de bevolking. In juli 2017 had 72,6% van de Belgen dergelijk abonnement, wat nog steeds ver onder het EU-gemiddelde (90,2%) ligt.

 

Digitale vaardigheden en jobs: schaarste aan ICT-specialisten

Wat tewerkstelling betreft, had 29% van de ondernemingen ICT-specialisten in dienst in 2017, tegenover 19% in Europa. Maar, steeds meer bedrijven ondervinden moeilijkheden om die soort vacatures in te vullen (56% in 2017 tegen 46% in 2015), ook al organiseren meer ondernemingen opleidingen om deze vaardigheden bij hun werknemers te ontwikkelen.

Digitaal vertrouwen en digitale veiligheid: opgelet voor fraude met onlinebankieren

Het aantal fraudegevallen met onlinebankieren in België verzesvoudigde in twaalf maanden tijd: van 475 in 2016 naar 3.205 in 2017, wat iets meer dan 2,5 miljoen euro opleverde voor de fraudeplegers. De fraudegevallen blijven hoofdzakelijk te wijten aan phishing.

 

Digitale overheid: meer dan helft Belgen gebruikt digitale overheid

Meer dan de helft van de Belgen (55%) gebruikte in 2017 het internet voor interactie met overheidsdiensten. België scoort daarbij hoger dan het Europese gemiddelde van 49%. Bijna vier op tien Belgen (37%) maakt gebruik van online formulieren.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be