Detachering: identificatiegegevens van de verbindingspersoon

Voortaan dient een buitenlandse werkgever die werknemers naar België wil detacheren en ertoe gehouden is een Limosa-aangifte te doen, in deze aangifte de identificatiegegevens van de verbindingspersoon op te nemen.

Deze verbindingspersoon, die een natuurlijke persoon moet zijn, wordt door de werkgever aangeduid om, voor rekening van deze laatste, de nodige contacten te verzekeren met de controle-ambtenaren. Deze verbindingspersoon kan bovendien ook in dat kader gecontacteerd worden door de betrokken ambtenaren om elk document of advies te bezorgen of in ontvangst te nemen dat betrekking heeft op de tewerkstelling van de werknemers gedetacheerd in België.
In dat kader kan de verbindingspersoon de werkgever zelf zijn in persoon, een werknemer in de onderneming of een natuurlijke persoon die een derde is ten opzichte van de onderneming. Aangezien er met betrekking tot de verbindingspersoon bovendien geen domiciliëringsverplichting in België is voorzien, zal deze laatste in een ander land gedomicilieerd kunnen zijn, bijvoorbeeld in het land waar zich de vestiging bevindt van de detacherende werkgever.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be