Cafés: verboden te roken vanaf 01/07/2011

Een arrest van het Grondwettelijk Hof van 15 maart 2011 heeft de uitzonderingen op het rookverbod voor drankgelegenheden en kansspelinrichtingen van klasse I geannuleerd. Het zal dus vanaf 1 juli 2011 verboden zijn om te roken in deze zaken, net zoals dat nu al het geval is voor restaurants en andere publieke ruimtes. Het zal wel nog altijd mogelijk zijn een rookkamer te installeren.

Het  arrest van het Grondwettelijk Hof, gepubliceerd op 15 maart 2011, annuleert meer specifiek artikels 2.9°, 4 en 5 van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook.

In de praktijk betekent dit dat de cafés, bars, discotheken, privéclubs en casino’s nieuwe regels moeten volgen. Vanaf 1 juli 2011 is het daar ook verboden te roken, net zoals het nu al het geval is in andere horecazaken en publieke ruimtes. De mogelijkheid om een rookkamer te voorzien blijft wel behouden. De zaken die gestopt waren met het serveren van snacks, zodat kon worden gerookt, kunnen nu dus opnieuw voeding aanbieden. Vanzelfsprekend moet in dat geval de toelating van het FAVV verkregen worden.

De uitbater is verplicht om bij de ingang op een duidelijk zichtbare plaats een rookverbodsteken te hangen zodat alle klanten er kennis van kunnen nemen. Alle elementen die het roken kunnen aanmoedigen zoals asbakken moeten worden verwijderd. Verdeelautomaten voor tabaksproducten blijven toegelaten volgens de oude regels.

Voor de uitbater die een rookkamer wenst te installeren (ruimte waar het roken toegelaten is), deze moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het moet gaan om een afgesloten ruimte (wanden en plafond met gesloten deur) met een maximale grootte van 25 % van de oppervlakte van het etablissement. Deze rookkamer mag geen transitzone zijn en moet zodanig ingericht zijn dat de ongemakken voor niet-rokers door de rook zoveel mogelijk worden beperkt. Er moet een rookafzuigsysteem geïnstalleerd zijn en er mogen enkel dranken worden meegenomen. Het aanbieden van dranken of voeding in deze ruimte is verboden net zoals de aanwezigheid van om het even welk type van verdeelautomaten, bingo-automaten, flipperkasten, televisies, ….

Een specifieke en gedetailleerde communicatie aan alle betrokken cafés en aan de casino’s zal volgen. U kan bij vragen contact opnemen met het callcenter van de FOD Volksgezondheid: 02/524 97 97

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be