Brusselse Regering: ondersteuning van het microkrediet en de oprichting van micro-ondernemingen

De Brusselse regering heeft beslist om een subsidie van 129.500 EUR aan Brusoc toe te kennen voor de financiering van de oprichting van micro-activiteiten in de Prioritaire Interventiezone (PIZ).

Sinds 2001 is BRUSOC, het filiaal van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij van Brussel (GIMB), in het kader van het project EFRO – Doelstelling II, actief binnen de PIZ. BRUSOC is, onder andere, gespecialiseerd in het beheer van financiële instrumenten die het mogelijk maken om zeer kleine ondernemingen in de meest achtergestelde wijken van het Brussels Gewest op te richten, te helpen groeien en ontwikkelen.

Tijdens de eerste EFRO-programmering heeft BRUSOC twee financiële producten tot stand gebracht:

  1. Het Microkrediet: het microkrediet doelt bij voorrang op natuurlijke personen en kent leningen toe van 1.250 euro tot 25.000 euro. De inbreng van eigen fondsen bedraagt minimum 620 euros; de jaarlijkse rentevoet bedraagt 4%; de gemiddelde terugbetalingstermijn is 3 jaar.
  2. Het Startersfonds: Dit is bestemd voor handelsvennootschappen en het gaat hierbij om een lening of een deelname in het kapitaal van 5.000 euro tot 95.000 euro; de inbreng van eigen fondsen is hierbij minimum 6.200 euro. De jaarlijkse rentevoet bedraagt 4 % en de gemiddelde terugbetalingstermijn is 3 jaar.

In het kader van de programmering 2007–2013, voegt BRUSOC een derde financieel product toe: het Kaskrediet, bestemd voor het financieren van een lening op de korte termijn. Natuurlijke personen of handelsvennootschappen kunnen er van genieten en deze lening schommelt tussen 2.500 euro tot 75.000 euro, en stelt een jaarlijkse rentevoet van 5 % voor, met een gemiddele terugbetalingstermijn van een jaar.

Gezien de beoogde profielen hebben de tussenkomsten van BRUSOC nood aan een regelmatige en structurele begeleiding gedurende de looptijd van de lening.
Zo omvatten de financiële producten van BRUSOC niet enkel de financiering, maar ook technische bijstand via de partners van BRUSOC. BRUSOC werft 3 VTE aan om de bedoelde ondernemingen en initiatieven bij hun financiële initiatieven te begeleiden.

De globale doelstelling is het mogelijk maken van de oprichting van 425
(ZKO's) tegen 2013 waardoor 1.000 nieuwe arbeidsplaatsen in een periode van
3 jaar gecreëerd kunnen worden.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be