Brussels Gewest: stimulering van innovatie in ondernemingen

Sedert 1 januari 2011 zijn drie nieuwe steunmaatregelen van kracht die tot doel hebben onderzoek, ontwikkeling en innovatie te ondersteunen. Een klein overzicht.

1) Hulp aan jonge innoverende ondernemingen
Het betreft hier een steunmaatregel die de oprichting en het voortbestaan van ondernemingen met hoog innovatiepotentieel wil stimuleren door de uitvoering van hun strategisch innovatieplan te financieren over een periode van drie jaar. De maatregel is bestemd voor kleine ondernemingen die maximum
6 maanden oud zijn op het ogenblik van de toekenning van de steun.
De subsidie kan allerlei soorten kosten beslaan en het bedrag beloopt maximum 500.000 euro.
Er werd een precieze kalender voorzien voor het indienen van de subsidieaanvragen. INNOVIRIS – het Brussels instituut voor Onderzoek en Innovatie - zal één keer per jaar een oproep tot kandidaturen lanceren om de jonge innoverende onderneming(en) van het jaar aan te duiden.

2) Steunmaatregel om beroep te kunnen doen op advies en ondersteuning voor innovatie
Met deze steunmaaregel wil het gewest de lokale industrie versterken door strategische innovatie aan te moedigen. De maatregel is dus bestemd voor Brusselse kmo's die beroep willen doen op gespecialiseerde dienstverleners inzake strategische innovatie.
De hulp kan oplopen tot 75% van de toelaatbare uitgaven en ligt tussen 25.000 en 200.000 euro per begunstigde over een periode van 3 jaar.

3) Steunmaatregel om een doctoraat in een onderneming uit te voeren
Het doel van deze maatregel is bruggen te bouwen tussen de academische wereld en de bedrijfswereld door doctoraten in de onderneming te financieren.
Minstens één keer per jaar zal Innoviris een oproep voor kandidaturen lanceren om onderzoeksinstanties, die over een onderzoekscel binnen het Gewest beschikken, uit te nodigen deze tegemoetkoming aan te vragen.
De subsidie beloopt maximum 100% van de toegelaten kosten en kan maximaal 60 maanden per onderzoeksinstantie en per onderzoeker beslaan.

Meer informatie over deze steunmaatregelen en andere innovatiesteun kan u terugvinden op het subsidieportaal www.ecosubsibru.be en op de site van Innoviris : www.innoviris.be.

Bron: BAO

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be