Bouwsector: verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid

De ministerraad van 27 april 2018 keurt een voorontwerp van wet goed over de verplichte verzekering van de burgerlijke 
beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere 
dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat.
Het voorontwerp strekt ertoe om een verplichte verzekering in te voeren voor de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van 
architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector die 
hoofdzakelijk prestaties van immateriële aard verrichten.
Met het oog op bescherming van de bouwheer, beoogt het ontwerp de verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid te 
veralgemenen om een gelijkheid te scheppen tussen alle betrokkenen bij het bouwen. De verleners van diensten van intellectuele 
aard die optreden bij het bouwen zijn namelijk divers: ingenieurs, studiebureaus, project managers, quantity surveyors, 
auditeurs en energiecertificateurs, interieurarchitecten, landmeters, enzovoort. Een aantal verrichters heeft een wettelijke 
verzekeringsplicht, terwijl anderen die niet hebben. De gelijke behandeling van deze actoren dient te worden nagestreefd. Dit 
voorontwerp heeft dus een tweezijdig doel:
- een billijke en niet discriminerende regeling uitwerken voor alle verleners van diensten van intellectuele aard in de 
bouwsector door veralgemening van de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid
- de bouwheer beter te beschermen
Tot slot brengt dit voorontwerp wijzigingen aan de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige 
burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners, zoals de creatie van een register van 
verzekeringsattesten van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.

De ministerraad van 27 april 2018 keurt een voorontwerp van wet goed over de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat.
Het voorontwerp strekt ertoe om een verplichte verzekering in te voeren voor de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector die hoofdzakelijk prestaties van immateriële aard verrichten.
Met het oog op bescherming van de bouwheer, beoogt het ontwerp de verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid te veralgemenen om een gelijkheid te scheppen tussen alle betrokkenen bij het bouwen. De verleners van diensten van intellectuele aard die optreden bij het bouwen zijn namelijk divers: ingenieurs, studiebureaus, project managers, quantity surveyors, auditeurs en energiecertificateurs, interieurarchitecten, landmeters, enzovoort. Een aantal verrichters heeft een wettelijke verzekeringsplicht, terwijl anderen die niet hebben. De gelijke behandeling van deze actoren dient te worden nagestreefd.

Dit voorontwerp heeft dus een tweezijdig doel:
- een billijke en niet discriminerende regeling uitwerken voor alle verleners van diensten van intellectuele aard in de bouwsector door veralgemening van de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid
- de bouwheer beter te beschermen

Tot slot brengt dit voorontwerp wijzigingen aan de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners, zoals de creatie van een register van verzekeringsattesten van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be