Bouw: nieuwe procedure voor BTW-bouwaangifte

Door een recente wetswijziging verdwijnt de traditionele btw-bouwaangifte die u als bouwheer moet indienen als u bouwt of verbouwt. Die moest u binnen de drie maanden na betekening van het kadastraal inkomen indienen. Vanaf 20 augustus 2018 moet u als eigenaar binnen diezelfde drie maanden specifieke inlichtingen over het pas opgericht gebouw verstrekken via een nieuw formulier. Dit is een administratieve vereenvoudiging voor bouwheren en voor de FOD Financiën.

Door een recente wetswijziging verdwijnt de traditionele btw-bouwaangifte die u als bouwheer moet 
indienen als u bouwt of verbouwt. Die moest u binnen de drie maanden na betekening van het kadastraal 
inkomen indienen. Vanaf 20 augustus 2018 moet u als eigenaar binnen diezelfde drie maanden specifieke 
inlichtingen over het pas opgericht gebouw verstrekken via een nieuw formulier. Dit is een 
administratieve vereenvoudiging voor bouwheren en voor de FOD Financiën.
De wetswijziging verandert niets aan de bewijsmiddelen of de controle van de bouwwaarde inzake btw. De 
werkwijze die tot nu toe van toepassing was, blijft onverminderd gehandhaafd. In tegenstelling tot 
voorheen zullen we echter alleen verdere vragen stellen en verantwoordingstukken opvragen voor die 
bouwprojecten waarvoor op grond van de verstrekte inlichtingen en andere informatie in ons bezit een 
nader onderzoek nodig blijkt. De overige bouwheren zullen na indiening van het formulier met de 
specifieke inlichtingen geen enkele verplichting meer hebben, behalve het bewaren van de plannen en 
facturen over hun afgewerkt bouwproject.

De wetswijziging verandert niets aan de bewijsmiddelen of de controle van de bouwwaarde inzake btw. De werkwijze die tot nu toe van toepassing was, blijft onverminderd gehandhaafd. In tegenstelling tot voorheen zullen we echter alleen verdere vragen stellen en verantwoordingstukken opvragen voor die 
bouwprojecten waarvoor op grond van de verstrekte inlichtingen en andere informatie in ons bezit een nader onderzoek nodig blijkt. De overige bouwheren zullen na indiening van het formulier met de specifieke inlichtingen geen enkele verplichting meer hebben, behalve het bewaren van de plannen en facturen over hun afgewerkt bouwproject.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be