Boekhouding van ondernemingen: modernisering van de wetgeving

De ministerraad van 31/08/2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van economisch recht uitvoert.

De ministerraad van 31/08/2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van economisch recht uitvoert.
Het ontwerp beoogt de uitvoering van een aantal artikelen van het Wetboek van economisch recht (WER) die betrekking hebben op het voeren van de boekhouding van de boekhoudplichtige ondernemingen, zoals gedefinieerd in artikel III.82 WER. Onder het huidige recht staan de uitvoeringsbepalingen wat betreft het voeren van de boekhouding, het houden en bewaren van boeken en de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel verspreid over vier uitvoeringsbesluiten. Het ontwerp voegt de bepalingen uit deze uitvoeringsbesluiten samen tot een meer coherent geheel, met een aantal moderniseringen.

Het ontwerp beoogt de uitvoering van een aantal artikelen van het Wetboek van economisch recht (WER) die betrekking hebben op het voeren van de boekhouding van de boekhoudplichtige ondernemingen, zoals gedefinieerd in artikel III.82 WER. Onder het huidige recht staan de uitvoeringsbepalingen wat betreft het voeren van de boekhouding, het houden en bewaren van boeken en de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel verspreid over vier uitvoeringsbesluiten. Het ontwerp voegt de bepalingen uit deze uitvoeringsbesluiten samen tot een meer coherent geheel, met een aantal moderniseringen.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be