Bestrijding van de schijnzelfstandigheid

De ministerraad van 7 juin 2013 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aard van arbeidsrelaties bij werkzaamheden bij de uitoefening van sommige onroerende werken.

Het ontwerp past de bestaande criteria, om vast te stellen of er een vermoeden van een band van ondergeschiktheid bestaat, aan de specifieke eigenschappen van de activiteiten van werken in onroerende staat aan. Het ontwerp kwam tot stand in overleg met de sociale partners en kadert in het regeringsbeleid voor de bestrijding van sociale fraude en schijnzelfstandigheid.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be