Beroep van mondhygiënist: inwerkingtreding van de erkenningsplicht

De ministerraad van 14 september 2018 keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de datum van de inwerkingtreding vastleggen van een aantal bepalingen in het kader van de erkenning van het beroep van mondhygiënist.

De ministerraad van 14 september 2018 keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de datum van de inwerkingtreding vastleggen van 
een aantal bepalingen in het kader van de erkenning van het beroep van mondhygiënist.
Met de wet van 11 augustus 2017 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid werd een wettelijk kader gecreëerd dat de mogelijkheid 
voorziet voor tandartsen om bepaalde handelingen die onder de noemer 'tandheelkunde' vallen te delegeren aan verpleegkundigen en 
paramedische beroepen. Het koninklijk besluit van 28 maart 2018 betreffende het beroep van mondhygiënist introduceerde vervolgens een nieuw 
paramedisch beroep in de mond- en tandzorg. Opdat de bevoegde, erkennende overheden tot de erkenning van mondhygiënisten kunnen overgaan, 
dient de erkenningsplicht voor wat betreft het beroep van mondhygiënist in werking te treden. De ontwerpen stellen de datum van 
inwerkingtreding vast op 30 juni 2019

Met de wet van 11 augustus 2017 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid werd een wettelijk kader gecreëerd dat de mogelijkheid voorziet voor tandartsen om bepaalde handelingen die onder de noemer 'tandheelkunde' vallen te delegeren aan verpleegkundigen en paramedische beroepen. Het koninklijk besluit van 28 maart 2018 betreffende het beroep van mondhygiënist introduceerde vervolgens een nieuw 
paramedisch beroep in de mond- en tandzorg. Opdat de bevoegde, erkennende overheden tot de erkenning van mondhygiënisten kunnen overgaan, dient de erkenningsplicht voor wat betreft het beroep van mondhygiënist in werking te treden. De ontwerpen stellen de datum van inwerkingtreding vast op 30 juni 2019

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be