Beroep: een knappe kapper kapt veilig

Een nieuwe campagne en een website www.knappekapper.be moeten kappers eraan herinneren om goede voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer ze werken met mogelijke risicoproducten zoals haarkleurmiddelen en permanentvloeistoffen. Zowel voor de kapper als voor de klant is het van het grootste belang dat deze producten veilig gebruikt worden.

Alle risicoproducten moeten een veiligheidsevaluatie ondergaan voor ze op de markt gebracht kunnen worden. Maar ze zijn enkel veilig als kappers ze met de nodige voorzichtigheid gebruiken om het contact met de huid te beperken.
Er zijn ook producten die zelfs wanneer ze goed gebruikt worden toch een allergische reactie kunnen uitlokken. Zo blijkt uit verschillende studies dat 6 tot 24% van de kappers allergisch zijn aan één van de bestanddelen van haarkleurmiddelen. Uit een recent Deens onderzoek bleek dat rond de 5 % van de klanten al een allergische reactie kreeg bij een kleuring.

'Knappe kapper' wil daarom een referentiepunt zijn met goede praktijken voor alle kappers. Als zij beter op de hoogte zijn van de specifieke gevaren van cosmetica, kunnen ze er meer verantwoord mee omgaan. Dat komt zowel hun eigen gezondheid als die van de consument ten goede.

Meer informatie vindt u op www.knappekapper.be.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be