Belgische huishoudens:ongeveer één derde van hun uitgaven voor hun woning

De uitgaven van de Belgische huishoudens bedroegen in 2009 gemiddeld 34.441 euro. Het grootste deel ervan werd besteed aan de woning (en tuin) (32,3%), gevolgd door uitgaven voor cultuur, vrije tijd, horeca en reizen (16,6%), vervoer en telecommunicatie (15,6%), en voeding, drank en tabak (15,3%).

Wanneer men de gewesten bekijkt, consumeren de Vlaamse huishoudens met gemiddeld 35.600 euro het meest, tegen respectievelijk 33.302 euro en 31.820 euro voor de huishoudens in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Huishoudens in het Vlaams Gewest consumeren op nagenoeg alle posten van het budget meer. Op sommige gebieden zijn het de huishoudens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die het meest hebben uitgegeven: huur, openbaar vervoer en post en telecommunicatie. De Waalse huishoudens van hun kant geven meer uit aan drank, tabak, verwarming en verlichting, privévervoer, cultuur, vrije tijd en onderwijs, en financiële diensten.

Raadpleeg de resultaten van het 'Huishoudbudgetonderzoek 2009' op de website van de FOD Economie.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be